Om Nærbøparken

Nærbøparken er ei grøn lunge og ein inkluderande møteplass midt i Nærbø sentrum. Her kan du gå på kafé mellom blømande kirsebærtre, plukka frukt og bær, trena i aktivitetsløypa og besøka endene i dammen. Det er Hå kommune som eig Nærbøparken.