Opningstider og tilbod

Det er open kafé i huset i parken stort sett alle dagar utanom laurdag. Frivillige i parken driftar kafeen. Når flaget heng ute, er kafeen open. Då går det også an å bruka toalettet i huset. Onsdagar er det digihjelp i kafeen. Då kan du få hjelp med mobil og nettbrett.

Som regel er opningstidene slik:

  • Måndag: 10:00-13:00
  • Tysdag: 10:00-13:00
  • Onsdag: 10:00-13:00 
  • Torsdag: 10:00-13:00
  • Fredag: 10:00-13:00
  • Laurdag: Stengt
  • Sundag: 13:00-16:00

Sjekk Facebook-sida Nærbøparken for å vera sikker på at kafeen er open når du planlegg turen. Her blir det lagt ut oppdateringar.