Huset i parken

Det er open kafé i huset i parken stort sett alle dagar utanom laurdag. Frivillige i parken driftar kafeen. Når flaget heng ute, er kafeen open. Då går det også an å bruka toalettet i huset. Onsdagar er det digihjelp i kafeen. Då kan du få hjelp med mobil og nettbrett.

Som regel er opningstidene slik:

  • Måndag: 10:00-13:00
  • Tysdag: 10:00-13:00
  • Onsdag: 10:00-13:00 
  • Torsdag: 10:00-13:00
  • Fredag: 10:00-13:00
  • Laurdag: Stengt
  • Sundag: 13:00-16:00

Sjekk Facebook-sida Nærbøparken for å vera sikker på at kafeen er open når du planlegg turen. Her blir det lagt ut oppdateringar.

Historie

Huset i parken er laga etter sivilarktekt Per Line sine teikningar datert 1996. På denne tida var det ikkje økonomi til å bygga huset, og teikningane blei derfor arkiverte i kommunen. Etter nesten 10 år blei prosjektet teke opp igjen, og paviljongen blei oppført under leiing av arkitekt Einar Myklebust i 2005. Bygningen har ein særeigen pyramideform som me sjeldan ser i Per Line sitt arbeid. Huset opna sommaren 2005. Eigaren er Hå kommune og huset skal nyttast til utstillingslokale, til pedagogisk arbeid i skulen utleige til lag og foreiningar.